مشاوره تحصیلی

به امید آینده ای بهتر برای کلیه جویندگان علم ودانش که در اینجا قرار است راههای موفقیت در تحصیل را بررسی کنیم.

درصد تقریبی سوالات کنکور

دروس عمومی تقریباً 70 تا 60 درصد از دروس پایه و 30 تا 40 درصد دروس پیش دانشگاهی می‌باشد.

دروس تخصصی در رشته ریاضی

درس ریاضی 37 تا 35 درصد از پایه دروس

65 تا 63 درصد از دروس پیش دانشگاهی

فیزیک 63 تا 61 درصد از دروس پایه

39 تا 37 درصد از دروس پیش دانشگاهی

شیمی 58 تا 56 درصد از دروس پایه

44 تا 42 درصد از دروس پیش دانشگاهی

در مجموع سه کتاب ½ مربوط به پایه و ½ مربوط به پیش دانشگاهی بوده‌است.

 

دروس تخصصی رشته تجربی

درس زیست 56 تا 54 درصد از دروس پایه

44 تا 46 درصد از دروس پیش دانشگاهی

درس ریاضی 54 تا 52 درصد از دروس پایه

46 تا 48 درصد از دروس پیش دانشگاهی

درس فیزیک 57 تا 55 درصد از دروس پایه

47 تا 45 درصد از دروس پیش دانشگاهی

درس شیمی 57 تا 55 درصد از دروس پایه

47 تا 45 درصد از دروس پیش دانشگاهی

درس زمین 53 تا 51 درصد از دروس پایه

47 تا 49 درصد از دروس پیش دانشگاهی

در مجموع کل سوالات 64 % از دروس پایه و 36 % از دروس پیش دانشگاهی بود .

 

دروس تخصصی رشته انسانی

دروس ریاضی 61 تا 59 درصد از دروس پایه

39 تا 41 درصد از دروس پیش دانشگاهی

اقتصاد 100 درصد از دروس پایه

 

روانشاسی 100 درصد از دروس پایه

 

فلسفه و منطق 61 تا 59 درصد از دروس پایه

39 تا 41 درصد از دروس پیش دانشگاهی

علوم اجتماعی 41 تا 39 درصد از دروس پایه

59 تا 61 درصد از دروس پیش دانشگاهی

ادبیات فارسی 36 تا 35 درصد از دروس پایه

64 تا 65 درصد از دروس پیش دانشگاهی

عربی 51 تا 49 درصد از دروس پایه

49 تا 51 درصد از دروس پیش دانشگاهی

تاریخ 67 تا 66 درصد از دروس پایه

43 -44 درصد از دروس پیش دانشگاهی

جغرافیا 74 -73 درصد از دروس پایه

36 – 37 درصد از دروس پیش دانشگاهی

در مجموع کل سوالات 64 % از دروس پایه و 34 % از دروس پیش دانشگاهی می‌باشد.

+ عزیزاله کرامتی ; ٧:٠٤ ‎ب.ظ ; ۱۳۸۸/٧/۱۸
comment نظرات ()