مشاوره تحصیلی

به امید آینده ای بهتر برای کلیه جویندگان علم ودانش که در اینجا قرار است راههای موفقیت در تحصیل را بررسی کنیم.

اطلاعیه‌ سازمان‌ سنجش‌ آموزش‌ کشور در باره‌ تاریخ‌ ثبت‌نام‌ کنکور سراسری

 

       بدین‌وسیله‌ به‌اطلاع‌ کلیه‌ داوطلبان‌ متقاضی‌ ثبت‌ نام‌ و شرکت‌ در آزمون‌ سراسری‌ برای‌ دوره‌های‌ روزانه‌ ، نوبت دوم (شبانه‌) ، نیمه حضوری ، مجازی و بین الملل دانشگاهها وموسسات‌ آموزش‌ عالی‌،دانشگاه‌ پیام‌ نور(آموزش‌ از راه‌ دور) و موسسات‌ آموزش‌ عالی‌ غیرانتفاعی‌ و غیردولتی‌ سال 1389 می‌رساند که‌ ثبت‌نام‌ برای‌ شرکت‌ در آزمونهای‌ مذکور از ساعت‌ 9 صبح‌ دوشنبه  16/9/88 (شانزدهم‌ آذرماه‌ 1388) آغازودر پایان‌ وقت‌ روز سه شنبه  ‌24/9/1388 (بیست و چهارم آذرماه‌ 1388) پایان‌ می‌پذیرد، لذا داوطلبان‌ می‌توانند در مهلت‌ فوق‌الذکر به‌ یکی‌ از دو روش ذیل در آزمون سراسری سال 1389 ثبت نام نمایند.
ثبت‌نام‌ برای‌ شرکت‌ در آزمون:
ثبت‌نام برای شرکت در آزمون‌های کلیه دوره‌های دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی سال 1389 که در دفترچه راهنما درج شده، منحصراً به دو روش و از طریق سایت اینترنتی سازمان سنجش آموزش کشور به نشانی: www.sanjesh.org امکان‌پذیر است. لذا داوطلبان لازم است به یکی از دو روش پرداخت اینترنتی و مراجعه به دفاتر پستی، که در ذیل توضیح داده شده است، اقدامات لازم را بعمل آورند.
1- روش اول (پرداخت اینترنتی):
1-1- مراجعه به سایت اینترنتی سازمان به نشانی: www.sanjesh.org
2-1- دریافت دفترچه راهنمای ثبت‌نام (دفترچه شماره 1) از طریق سایت سازمان.
3-1- با توجه به اینکه پرداخت هزینه ثبت‌نام در این روش به صورت اینترنتی انجام می‌شود، داوطلبان لازم است به وسیله کارت‌های عضو شبکه بانکی شتاب که پرداخت الکترونیکی آنها فعال می‌باشد، با مراجعه به سایت سازمان و پرداخت مبلغ 000/55 (پنجاه و پنج هزار) ریال به عنوان وجه ثبت‌نام شرکت در آزمون، نسبت به ثبت‌نام اقدام نمایند.
تبصره 1- چنانچه داوطلبی متقاضی ثبت‌نام در 2 و یا 3 گروه آزمایشی می‌باشد، لازم است به ازای هر گروه آزمایشی مبلغ 000/55 (پنجاه و پنج هزار) ریال دیگر نیز از همین طریق پرداخت نماید.
تبصره 2- چنانچه داوطلبی علاقمند به شرکت در گزینش رشته‌های تحصیلی دانشگاه پیام نور و مؤسسات آموزش عالی غیردولتی و غیرانتفاعی لازم است نسبت به پرداخت مبلغ 000/30 (سی هزار) ریال دیگر نیز از همین طریق، اقدام نماید.
4-1- آماده نمودن مدارک و اطلاعات مورد نیاز برای ثبت‌نام.

2- روش دوم (مراجعه به دفاتر پستی):
1-2- مراجعه به دفاتر پستی برای تهیه دفترچه راهنمای شرکت در آزمون  و کارت یا کارت‌های اعتباری به تعداد مورد نیاز.
2-2- پرداخت مبلغ 000/55 (پنجاه و پنج هزار) ریال بابت دریافت یک کارت اعتباری ثبت‌نام و دفترچه راهنمای شرکت در آزمون.
تبصره 1- چنانچه داوطلبی متقاضی ثبت‌نام در 2 و یا 3 گروه آزمایشی می‌باشد، لازم است به ازای هر گروه آزمایشی مبلغ 000/55 (پنجاه و پنج هزار) ریال به دفتر پستی پرداخت و نسبت به دریافت یک کارت اعتباری دیگر بر حسب اینکه در دو گروه و در صورتیکه متقاضی 3 گروه آزمایشی باشد نسبت به دریافت دو کارت اعتباریدیگر علاوه بر کارت اعتباری گروه آزمایشی اصلی اقدام نماید.
تبصره 2- مبلغ 000/6 (شش هزار) ریال بابت هزینه توزیع دفترچه راهنما و کارت اعتباری ثبت‌نام نیز توسط دفتر پستی، از داوطلب دریافت می‌گردد.
تبصره 3- چنانچه داوطلبی علاقمند به شرکت در گزینش رشته‌های تحصیلی دانشگاه پیام نور و مؤسسات آموزش عالی غیردولتی و غیرانتفاعی  نیز باشد لازم است مبلغ 000/30 (سی هزار) ریال به دفتر پستی پرداخت و نسبت به دریافت یک کارت اعتباری علاقمندی اقدام نماید.
تبصره 4- مبلغ 000/3 (سه هزار) ریال علاوه بر مبلغ 6000 ریال تبصره 2 فوق  بابت هزینه توزیع کارت اعتباری علاقمندی به رشته‌های فوق نیز توسط دفتر پستی، از داوطلب دریافت می‌گردد.
3-2- آماده نمودن مدارک و اطلاعات مورد نیاز برای ثبت‌نام.
پس از مطالعه دفترچه راهنمای شرکت در آزمون و آشنایی با کلیه شرایط و ضوابط آزمون داوطلب باید با مراجعه به سایت اینترنتی سازمان سنجش آموزش کشور به نشانی:  www.sanjesh.org   نسبت به ثبت‌نام اقدام نماید. لازم به توضیح است که دفترچه راهنمای شماره 1 (یک) آزمون سراسری و همچنین نحوة ورود به سایت برای ثبت‌نام و اقدامات لازم برای انجام ثبت‌نام اینترنتی در سایت سازمان قرار داده می شود.

شرایط عمومی و اختصاصی داوطلبان‌
داوطلبان‌ لازم‌ است‌ دارای‌ شرایط عمومی‌ و اختصاصی‌ به‌ شرح‌  ذیل‌ بوده‌ و برادران از لحاظ مقررات‌ وظیفه‌ عمومی‌  منعی‌ نداشته‌ باشند.
1- شرایط عمومی‌
الف‌) نداشتن‌ عناد با نظام‌ جمهوری‌ اسلامی‌ ایران‌.
توضیح: مصادیق‌ عناد شامل: (1) مبارزه‌ مسلحانه‌ با نظام‌ جمهوری‌ اسلامی‌ ایران‌، (2) داشتن‌ وابستگی‌ تشکیلاتی‌ به‌ گروهک‌های‌ محارب‌، (3) پرداخت ‌کمک‌ مالی ‌به‌ گروهک‌های ‌محارب‌ یا هواداری‌ تشکیلاتی ‌نمودن‌ از آن‌ گروهک‌ها و یا داشتن‌ عضویت‌ در آنها، (4) تبلیغ‌ ماتریالیسم‌ و ادیان‌ ساختگی‌.
ب‌) عدم‌ احراز فساد اخلاقی‌.
توضیح‌: مصادیق‌ فساد اخلاقی‌ شامل‌ اعتیاد به‌ مواد مخدر و اشتهار به‌ فحشا می‌باشد.
تذکرمهم‌: احراز شرایط‌ عمومی ‌‌داوطلبان ‌‌به‌ صورت‌ استعلام‌ است‌ که‌ به‌ عهده‌ مراجع‌ قانونی‌ می‌باشد و تحقیق‌ از همسایگان‌ و محل‌ سکونت‌ به‌ کلی‌ ممنوع‌ است‌.
ج‌) برخورداری‌ از توانایی‌ جسمی‌ متناسب‌ با رشته‌ یا رشته‌های‌ انتخابی‌.
2- شرایط اختصاصی‌
الف) داشتن‌ دیپلم دوره‌ چهار ساله‌ متوسطه‌ نظام قدیم آموزش متوسط و یا گواهینامه‌ دوره‌ پیش‌دانشگاهی که حداکثر تا تاریخ  31/6/1389  اخذ شود و یا داشتن‌ مدرک‌ کاردانی‌ (فوق‌ دیپلم‌).
تبصره ‌1- دارندگان مدرک کاردانی (فوق دیپلم) دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و دارندگان‌ مدرک‌ کاردانی‌ پیوسته‌ آموزشکده‌های‌ فنی‌ و حرفه‌ای‌ وزارت‌ آموزش‌ و پرورش‌ و همچنین‌ آن‌ دسته‌ از داوطلبان‌ مذکور که‌ حداکثر تا 31/6/1389 در مقطع کاردانی (فوق دیپلم) فارغ‌التحصیل‌ می‌شوند، حق‌ ثبت‌نام‌ و شرکت‌ در آزمون‌ سراسری‌ را خواهند داشت‌.
تبصره ‌2- فارغ‌التحصیلان‌ دوره‌ کاردانی‌ رشته‌های تحصیلی گروه‌ آموزشی‌ پزشکی‌ به‌ شرطی‌ می‌توانند در آزمون سراسری سال 1389 شرکت نمایند که‌ خدمات‌ قانونی‌ مقرر را تا تاریخ‌ 31/6/1389 و یا 30/11/1389 به‌ پایان‌ برسانند. بدیهی ‌است‌ این‌ قبیل‌ از فارغ‌التحصیلان‌ در صورت‌ موفقیت، به‌ هنگام‌ ثبت‌نام‌ در رشته‌ قبولی‌ باید گواهی‌ پایان‌ طرح‌ نیروی‌ انسانی‌ را ارائه‌ نمایند.
تبصره ‌3- فارغ‌التحصیلان دوره‌ کاردانی‌ رشته‌های تحصیلی گروه‌های‌ آموزشی‌ غیر پزشکی‌ حداکثر تا 31/6/1389 به‌ شرطی‌ می‌توانند در آزمون سراسری سال 1389 شرکت نمایند که‌ تعهدات‌ و خدمات‌ قانونی‌ را انجام‌ داده‌ باشند.
ب) دانشجوی دوره روزانه (بجز دانشجویان مشمول تبصره‌های 2 و 3 فوق‌الذکر) دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی نباشد. دانشجوی‌ انصرافی‌ چنانچه‌ واجد دیگر شرایط مندرج‌ در ‌ دفترچه‌ راهنما باشد، حق‌ ثبت‌نام‌ و شرکت‌ در آزمون‌ را دارد.
تبصره‌- دانشجویان‌ اخراجی‌ آموزشی‌ موضوع‌ ماده‌ 29 آیین‌نامه‌ آموزشی‌ و همچنین‌ دانشجویان‌ دوره‌ کارشناسی‌ که‌ مدرک‌ معادل‌ کاردانی‌ (اعم‌ از کاردانی ‌عمومی‌ و یا کاردانی‌) را اخذ نموده‌اند نیز مانند مقررات‌ مربوط به‌ دانشجویان‌ انصرافی‌ پس‌ از تسویه‌ حساب‌کامل‌ با مؤسسه‌ ذیربط و همچنین‌ اداره‌ کل ‌امور دانشجویان‌ داخل‌ و صندوق‌ رفاه‌ دانشجویان‌ وزارت‌ ذیربط و در صورت‌ نداشتن‌ مشکل‌ نظام‌ وظیفه‌ (برای‌ برادران‌) حق‌ ثبت‌نام‌ دارند و منحصراً می‌توانند در رشته‌ای‌ غیر از رشته‌ قبلی‌ خود متقاضی‌ شوند. بدیهی‌ است‌ این دسته‌ از داوطلبان‌ می‌توانند کلیه‌ تعهدات‌ مربوط را پس‌ از اتمام‌ تحصیلات‌ خود به‌ صورت‌ یکجا به‌ انجام‌ برسانند.
ج ‌) از سال‌ تحصیلی‌ 64-1363 به‌ بعد، دو نوبت‌ در آزمون‌های‌ ورودی‌ (دوره‌های‌ روزانه‌) رشته‌های تحصیلی متمرکز و یا نیمه‌متمرکز پذیرفته‌ نشده‌ باشد.
د ) پذیرفته‌ شده‌ دوره‌های‌ روزانه‌ آزمون‌ سراسری‌ سال‌ 1388 (اعم‌ از رشته‌های‌ متمرکز و یا نیمه‌متمرکز) نباشد.
ه‍ ) دانشجویان دوره‌های نوبت دوم (شبانه)، نیمه‌حضوری، مجازی و بین‌المللی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی، دانشگاه پیام‌نور و مؤسسات آموزش عالی غیردولتی ـ غیرانتفاعی که از معافیت تحصیلی استفاده نمی‌کنند، می‌توانند بدون انصراف از تحصیل در آزمون سراسری سال 1389 ثبت‌نام و شرکت نمایند. بدیهی است این دسته از داوطلبان در صورت موفقیت و قبل از ثبت‌نام در رشته قبولی جدید، لازم است از رشته قبولی قبلی خود انصراف قطعی حاصل نموده و گواهی مربوط را به مؤسسه ذیربط ارائه نمایند. لازم به توضیح است که این دسته از داوطلبان حق بازگشت و ادامه تحصیل در رشته قبولی قبلی خود را ندارند.
تبصره: دانشجویان دوره‌های فوق که از معافیت تحصیلی استفاده می‌کنند، به منظور ثبت‌نام و شرکت مجدد در آزمون سراسری لازم است پس از انصراف قطعی از تحصیل خود را به بخش‌های وظیفه عمومی معرفی و به خدمت اعزام شوند. بدیهی است این دسته از داوطلبان پس از اتمام دوران خدمت نظام وظیفه حق ثبت‌نام و شرکت در آزمون سراسری را خواهند داشت.
و ) با توجه به محدودیت امکانات دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی دولتی و لزوم توزیع عادلانه فرصت‌های موجود بین تمامی متقاضیان، پذیرش آن دسته از داوطلبانی که قبلاً با استفاده از امکانات دولتی (آموزش رایگان) تحصیلات خود را در رشته‌ای به اتمام رسانیده‌اند، در همان مقطع قبولی قبلی و در همان دوره (روزانه) امکان‌پذیر نمی‌باشد. این قبیل از داوطلبان در صورت تمایل می‌توانند برای دورة نوبت دوم (شبانه) در همان مقطع متقاضی شوند و یا در صورت قبولی در دورة روزانه (به جز رشته‌های تحصیلی گروه آموزش پزشکی)، می‌توانند با پرداخت شهریه همانند دانشجویان دورة نوبت دوم (شبانه)، در رشته مربوط ادامه تحصیل دهند.
ز ) مطابق مصوبه پنجاه و چهارمین جلسه کمیته مطالعه و برنامه‌ریزی کنکور و نهمین جلسه کارگروه ماده 4 قانون پذیرش دانشجو در دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی کشور و در راستای اجرای طرح جدید نحوه پذیرش و گزینش دانشجو (مصوب مجلس محترم شورای اسلامی) در آزمون سراسری سال 1389، سوابق تحصیلی برای دیپلمه‌های نظام جدید آموزش متوسطه ریاضی فیزیک، علوم تجربی، علوم انسانی و علوم و معارف اسلامی سال‌های 1384 تا 1388 که امتحانات آنان بصورت کتبی و سراسری برگزار شده است تا میزان 15% در گزینش نهایی اعمال خواهد شد.
شرایط و ضوابط ثبت‌نام اتباع خارجی
1- ثبت‌نام اتباع غیرایرانی مقیم ایران منوط به داشتن یکی از مدارک اقامتی یا شناسایی معتبر زیر می‌باشد.
1-1- گذرنامه که دارای پروانه اقامت با حداقل شش ماه اعتبار باشد.
2-1- دفترچه پناهندگی سیاسی صادره از سوی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران.
3-1- کارت هویت ویژه اتباع غیرایرانی دارای اعتبار در سال 1388، صادره از سوی اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی وزارت کشور.
4-1- برگ خروج از کشور مدت دار مرحله چهارم آمایش، صادره از سوی اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی وزارت کشور.
2- شرایط معدل:
1-2- دارا بودن معدل کل حداقل 14 از 20 در دیپلم سه ساله برای داوطلبان نظام جدید و داشتن همین معدل در کارنامه دیپلم برای داوطلبان نظام قدیم آموزش متوسطه.
تذکر مهم: ثبت‌نام قطعی پذیرفته‌شدگان نظام جدید در دانشگاه، منوط به ارائه مدرک پیش‌دانشگاهی و دیپلم سه ساله می‌باشد.
2-2- حداقل معدل کل پیش‌دانشگاهی برای پذیرش در رشته‌های گروه پزشکی (دکترای حرفه‌ای) 16 می‌باشد.
تبصره: در صورت مغایرت معدل اعلام شده به سازمان سنجش آموزش کشور با معدل مندرج در مدرک تحصیلی پذیرفته‌شدگان غیرایرانی، در مقاطع مختلف تحصیلی مطابق مقررات سازمان سنجش آموزش کشور در خصوص این افراد اقدام خواهد شد.
3- اتباع غیرایرانی پذیرفته شده در هر یک از رشته‌های تحصیلی منحصراً می‌بایست واجد شرایط و ضوابط اعلام شده فوق باشند و محل تحصیل خود را با توجه به شرایط و ضوابط مربوط و رعایت مناطق ممنوعه در هنگام تعیین رشته انتخاب نموده باشند. در غیر این صورت قبولی آنان کان لم یکن تلقی گردیده و از ثبت‌نام و ادامه تحصیل آنان ممانعت بعمل خواهد آمد.
تذکر مهم: جدول مناطق ممنوعه برای تردد و اقامت اتباع غیرایرانی در دفترچه راهنمای انتخاب رشته (دفترچه شماره 2) درج خواهد شد. شایان ذکر است اتباع غیر ایرانی مقیم، مجاز به انتخاب رشته در این مناطق نمی‌باشند.
4- جمهوری اسلامی ایران هیچگونه تعهدی در خصوص اقامت خانواده پذیرفته‌شدگان (به استثنای همسر و فرزند دارای اقامت قانونی دانشجو) ندارد.
5- به استثنای دارندگان دفترچه پناهندگی سیاسی و آن دسته از دانشجویانی که بنا به دلایل موجه، قادر به عزیمت به کشور متبوع خویش نباشند، ثبت‌نام و ادامه تحصیل سایر پذیرفته‌شدگان در دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی کشور، منوط به انجام تشریفات قانونی خروج از کشور و اخذ گذرنامه با روادید تحصیلی معتبر می‌باشد. بنابر این ورودی‌های واجد شرایط قانونی که دارای گذرنامه تحصیلی نمی‌باشند برابر شیوه‌نامه‌ای که توسط وزارت علوم، تحقیقات و فناوری تهیه و به دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی کشور ابلاغ خواهد شد، پذیرش اولیه شده و در اولین نیمسال تحصیلی به آنان مرخصی بدون احتساب در سنوات اعطا می‌گردد. بدیهی است پس از انجام تشریفات قانونی خروج از کشور و صدور گذرنامه و اخذ روادید تحصیلی، در نیمسال بعدی طبق ضوابط از دانشجو ثبت‌نام قطعی خواهد شد.
6- پذیرش اتباع غیر ایرانی در رشته‌هایی که منجر به ایجاد تعهدات استخدامی برای جمهوری اسلامی ایران نماید و برخی رشته‌های خاص که در دفترچه راهنمای انتخاب رشته (دفترچه شماره 2) ذکر می‌گردد، ممنوع می‌باشد.
7- فقط اتباع غیرایرانی مقیم جمهوری اسلامی ایران، مجاز به شرکت در آزمون‌ سراسری می‌باشند.
8- کلیه پذیرفته‌شدگان غیرایرانی آزمون سراسری در دوره‌های روزانه نیز، ملزم به پرداخت شهریه تحصیلی طبق مصوبات وزارتین علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی می‌باشند.
9- کلیه اتباع خارجی متقاضی ثبت‌نام و شرکت در آزمون سراسری، در صورت دارا بودن شرایط و ضوابط اعلام شده، لازم است نسبت به تکمیل فرم مخصوص اتباع خارجی که در سایت سازمان و نشریه پیک سنجش مورخ 16 و 23 آذرماه 1388 درج خواهد شد اقدام نموده و همچنین در زمان ثبت‌نام با مراجعه به سایت اینترنتی سازمان سنجش آموزش کشور به نشانی: www.sanjesh.org و ورود به لینک مربوطه نسبت به تکمیل اطلاعات درخواستی اقدام نمایند؛ که پس از تکمیل اطلاعات مورد درخواست در سایت، به این دسته از داوطلبان یک کد پیگیری 13 رقمی داده خواهد شد که داوطلب می‌بایست این کد را دقیقاً در محل مخصوصی که در بند 17 تقاضانامه ثبت‌نام، پیش‌بینی شده است درج نمایند.

مقررات‌ وظیفه‌ عمومی‌
بر اساس‌ اعلام‌ رسمی‌ معاونت‌ وظیفه‌ عمومی‌ نیروی‌ انتظامی‌ داوطلبان‌ مرد لازم‌ است‌ یکی‌ از شرایط مشروحه ذیل را دارا باشند:
(1) کارت‌ پایان‌ خدمت‌.
(2) کارت‌ معافیت‌ کفالت یا پزشکی‌ دایم‌ و یا کارت‌ معافیت‌ زمان‌ صلح‌ با فرم‌ کامپیوتری.
(3) کارت‌ معافیت‌ موقت‌ در مدت‌ اعتبار آن.
(4) پرسنل‌ شاغل‌ رسمی‌ در نیروهای‌ نظامی‌ و انتظامی‌ جمهوری‌ اسلامی‌ ایران‌ با ارائه‌ گواهی‌ موافقت‌ از یگان‌ مربوط.
(5) فارغ‌التحصیلان‌ و دانش‌آموزان سال آخر دوره‌ متوسطه‌ روزانه‌ و شبانه‌ نظام‌ قدیم‌ آموزش‌ متوسطه‌ و همچنین‌ فارغ‌التحصیلان‌ دوره‌ پیش‌دانشگاهی‌ و دانش‌آموزان‌ دوره‌ پیش‌دانشگاهی ‌نظام‌ جدید آموزش‌ متوسطه‌ متولد سال‌ 1370 و بعد از آن‌.
تبصره‌- این‌ افراد برای‌ ثبت‌نام‌ و شرکت‌ در آزمون‌ سراسری‌ سال‌ 1389 احتیاجی‌ به ‌اخذ دفترچه‌ آماده‌ به ‌خدمت‌ ندارند، ولی ‌لازم‌ است ‌در تاریخی‌ که‌ توسط معاونت‌ وظیفه‌ عمومی‌ نیروی‌ انتظامی‌ اعلام‌ می‌گردد، به‌ خدمت‌ اعزام‌ شوند. بدیهی‌ است‌ در صورت‌ پذیرفته‌ شدن‌ در آزمون‌ سراسری‌، در هر مرحله‌ای‌ از خدمت‌ ترخیص‌ خواهند شد. در غیر اینصورت‌ غایب‌ محسوب‌ شده‌ و پذیرش‌ آنها در آزمون‌ سراسری‌ سال‌ 1389 ملغی‌ می‌گردد.
(6) ثبت‌نام و شرکت در آزمون متولدین نیمه دوم سال 1369 (1/7/1369 به بعد) که به صورت حضوری مدرک پیش‌دانشگاهی اخذ نموده‌اند، با اخذ برگ اعزام به خدمت بدون مهر غیبت که تاریخ اعزام آنان در نیمه دوم سال 1389 خواهد بود، بلامانع است. ضمناً در صورت برخورداری از معافیت تحصیلی دانشگاهی در سال تحصیلی 89-1388 مجاز به شرکت در آزمون سراسری سال 1389 نخواهند بود.
(7) متولدین سال 1338 تا‌ 1354 در صورت قبولی در دانشگاه با ارائه کارت معافیت.
(8) مشمولان‌ دیپلمه‌ اعزامی‌ در نیروهای‌ نظامی‌ و انتظامی‌ در هر مرحله‌ از خدمت‌ وظیفه‌ که‌ باشند، به‌ شرط نداشتن‌ غیبت‌ قبل‌ از اعزام‌ به‌ خدمت‌ و نداشتن ‌سابقه‌ تحصیل‌ در مقطع‌ بالاتر از دیپلم.
تبصره‌- برگه‌های‌ اعزام‌ باید فاقد مهر غیبت‌ بوده‌ و مهلت قانونی اعزام ‌با تاریخ‌ شروع‌ به‌ خدمت‌ منطبق‌ باشد. بدیهی‌ است‌ برادرانی‌ که‌ با غیبت‌ به‌ خدمت‌ اعزام‌ شده ‌باشند در صورت‌ قبولی‌ ترخیص‌ نخواهند شد.
(9) طلبه‌ دارنده‌ دیپلم‌ کامل‌ متوسطه‌، به‌ شرطی‌ که‌ شورای‌ مدیریت‌ حوزه‌ علمیه‌ قم‌ یا شورای مدیریت حوزه علمیه خراسان تأیید نماید که‌ معافیت‌ تحصیلی‌ در حوزه‌، پوششی‌ برای‌ ادامه‌ تحصیل‌ در دانشگاه‌ نمی‌باشد و طلبه‌ قادر است‌ ضمن‌ اینکه‌ در حوزه‌ به‌ تحصیل‌ اشتغال‌ دارد به‌ موازات‌ آن‌ در دانشگاه‌ نیز تحصیل‌ نماید، با همان‌ معافیت‌ تحصیلی‌ حوزه‌، اشتغال‌ به‌ تحصیل‌ وی‌ در دانشگاه‌ بلامانع‌ است‌. بدیهی‌ است‌ در هر زمانی که حوزه‌ علمیه‌ معافیت‌ تحصیلی‌ طلبه‌ را خاتمه‌ یافته‌ اعلام‌ نماید، مشمول‌ دیگر نمی‌تواند به‌ عنوان‌ دانشجو از معافیت‌ تحصیلی‌ دانشگاه‌ استفاده‌ کند و باید خود را به‌ سازمان‌ وظیفه‌ عمومی‌ محل‌ معرفی‌ نماید.
تبصره‌- افراد مشمول‌ بند 9 فوق‌ قبل‌ از ثبت‌نام‌ در آزمون‌ باید موافقتنامه‌ مذکور را از شورای مدیریت حوزه علمیه قم و یا شورای مدیریت حوزه علمیه خراسان دریافت‌ دارند و به‌ هنگام‌ قبولی‌ در دانشگاه‌ ارائه‌ نمایند.
(10) متعهدین‌ خدمت‌ در وزارتخانه‌ها و سازمان‌ها که‌ پس‌ از انجام‌ تعهد خدمت‌ معاف‌ می‌باشند، در صورت‌ ارائه‌ موافقتنامه‌ از بالاترین‌ مقام‌ وزارت‌ یا سازمان‌ متبوع‌. بدیهی‌‌ است‌‌ با شروع‌ ‌تحصیل‌، تعهد آنان‌ قطع‌ شده‌ و پس‌ از اتمام‌ تحصیلات‌ باید بقیه‌ خدمت‌ مورد تعهد را در وزارتخانه‌ و یا سازمان‌ متبوعه‌ به‌ اتمام‌ برسانند.
(11) فارغ‌التحصیل‌ دوره‌ کاردانی‌ (فوق‌دیپلم‌) در حین‌ خدمت‌ با ارائه‌ گواهی‌ از یگان‌ مربوط مبنی‌ بر اینکه‌ دوران‌ خدمت‌ وظیفه‌ (خدمت‌ ضرورت‌) وی‌ تا 31/6/1389 به‌ پایان‌ برسد.
تبصره‌- فارغ‌التحصیلانی‌‌که‌ منحصراً رشته‌‌های‌‌ تحصیلی نیمسال‌ دوم‌ سال‌ تحصیلی‌ 90-1389 را انتخاب‌ خواهند کرد، تا شروع‌ نیمسال‌ دوم‌ سال‌ تحصیلی مربوط ‌(30/11/1389)، باید خدمت‌ دوره‌ ضرورت‌ آنان‌ به‌ پایان‌ رسیده‌ باشد.
(12)‌ فارغ‌التحصیل‌ دوره‌ کاردانی‌ (فوق‌دیپلم‌) حداکثر تا 31/6/1389 در رشته‌های‌ تحصیلی‌ غیر گروه‌ آموزشی‌ پزشکی‌، به شرط نداشتن غیبت. لازم به ذکر است کلیه فارغ‌التحصیلان دوره‌های کاردانی ضرورت دارد، حداکثر ظرف مدت 6 ماه، خود را جهت انجام خدمت وظیفه عمومی، به سازمان وظیفه عمومی معرفی نمایند.
تبصره 1- فارغ‌التحصیلان فوق که به موقع به خدمت اعزام شده باشند، در صورت نداشتن غیبت از خدمت ترخیص خواهند شد.
تبصره 2‌- ادامه‌ تحصیل‌ این ‌دسته‌ از داوطلبان‌ در صورت‌ پذیرفته‌شدن‌ در رشتة مقطع بالاتر از کاردانی‌ (فوق‌دیپلم‌) به ‌نحوی‌ که‌ حداکثر طول‌ مدت‌ تحصیل‌ آنان‌ از کاردانی‌ (فوق‌ دیپلم‌) به‌ مقطع‌ بالاتر 2 سال‌ کمتر از طول‌ مدت‌ تحصیل‌ طبق‌ ضوابط وزارت‌ علوم‌، تحقیقات‌ و فناوری‌ در همان‌ دوره‌ تحصیلی‌ باشد، به شرط عدم تغییر گروه آموزشی و همچنین تجانس رشته تحصیلی دوره کاردانی و رشته قبولی در آزمون سراسری (کارشناسی پیوسته) از نظر سازمان نظام‌ وظیفه‌ بلامانع‌ خواهد بود (حداکثر طی دوره کارشناسی 4 سال می‌باشد).
(13) دانشجویان ‌انصرافی ‌دانشگاه‌ها و مؤسسات ‌آموزش‌ عالی‌ کشور (اعم از دوره‌های روزانه، شبانه و یا نیمه‌ حضوری) و همچنین ‌دانشگاه‌ پیام‌نور، مراکز تربیت‌ معلم‌ وابسته‌ به‌ وزارت‌ آموزش‌ و پرورش‌ و دیگر مؤسسات‌ آموزش‌ عالی ‌(مؤسسات‌ آموزش‌ عالی ‌غیردولتی ـ غیرانتفاعی‌، دانشگاه‌ آزاد اسلامی‌ و ...) که‌ از معافیت‌ تحصیلی‌ استفاده‌ کرده‌اند، لازم‌ است‌ پس‌ از انصراف‌ قطعی‌ از تحصیل‌، خود را برای‌  اعزام‌ به‌ خدمت‌ به‌ بخش‌های‌ وظیفه‌ عمومی‌ معرفی‌ و به‌ خدمت‌ اعزام‌ شوند. بدیهی‌ است‌ این‌ دسته‌ از داوطلبان ‌پس‌ از انجام‌ دوران‌ خدمت‌ وظیفه‌ عمومی‌ (خدمت‌ دوره ضرورت‌)، حق ‌ثبت‌نام‌ و شرکت‌ در آزمون‌های‌ سراسری‌ بعدی‌ را خواهند داشت‌.
(14‌) هیچ‌ داوطلبی‌ با داشتن‌ دیپلم‌ کامل‌ متوسطه‌ نظام‌ قدیم‌ و یا گواهینامه‌ دوره‌ پیش‌دانشگاهی‌ نظام‌ جدید آموزش‌ متوسطه‌ و با استفاده‌ از معافیت‌ تحصیلی ‌از سایر مؤسسات‌ آموزش عالی‌، اعم‌ از مؤسسات‌ آموزش‌ عالی‌ دولتی‌ و غیردولتی‌ مصوب‌، حق‌ ثبت‌نام‌ و شرکت‌ در آزمون‌ سراسری‌ سال‌ 1389 را نخواهد داشت‌. به‌ عبارت‌ دیگر بر اساس‌ مقررات‌ وظیفه‌ عمومی‌ آن ‌دسته‌ از داوطلبانی‌ که‌ دارای‌ دیپلم‌ کامل‌ متوسطه‌ نظام‌ قدیم‌ و یا گواهینامه‌ دوره‌ پیش‌دانشگاهی‌ نظام‌جدید آموزش‌ متوسطه‌ می‌باشند و از معافیت‌ تحصیلی‌ مؤسسات‌ آموزش‌ عالی‌ اعم‌ از دولتی‌ و غیردولتی مصوب‌ استفاده‌ می‌کنند، حق‌ ثبت‌نام‌ و شرکت‌ در آزمون‌ سراسری‌ سال‌ 1389 را ندارند. بدیهی‌ است‌ برای‌ ثبت‌نام‌ و شرکت‌ در آزمون‌ باید مطابق‌ بند « 13» فوق‌ اقدام‌ نمایند.
(15) سقف سنوات تحصیل در دوره کاردانی حداکثر 3 سال و در دوره کارشناسی پیوسته 6 سال و دکترای حرفه‌ای 8 سال می‌باشد. بدیهی است دانشجویانی که طی مدت فوق موفق به اتمام دوره تحصیل نشوند، شرایط ادامه تحصیل را از دست خواهند داد.
(16) کلیه ‌ضوابط و مقررات ‌‌وظیفه‌ عمومی‌ به‌ شرح‌ مندرج‌ در بندهای پانزده‌‌گانه و تبصره‌های مربوط فوق آن‌ عیناً برای‌ داوطلبان‌ دوره‌های‌ شبانه‌ و نیمه‌حضوری دانشگاه‌ها و مؤسسات ‌آموزش‌ عالی، دانشگاه‌ پیام‌نور و مؤسسات‌ آموزش‌ عالی‌ غیردولتی - غیرانتفاعی (مصوب‌) و دوره‌های مشترک‌ بین‌المللی آزمون‌ سراسری‌ سال‌ 1389 نیز معتبر و لازم‌الاجرا می‌باشد.
توضیحات‌ مهم دیگر درخصوص ثبت نام :
- هر داوطلب‌ می‌تواند بدون‌ توجه‌ به‌ نوع‌ دیپلم‌ نظام‌ قدیم‌ آموزش‌ متوسطه‌ و یا نوع‌ گواهینامه‌ دوره‌ پیش‌دانشگاهی‌ نظام‌ جدید آموزش‌ متوسطه‌ و تنها بر اساس‌ میزان‌ علاقه‌مندی‌ خود به‌ رشته‌های‌ تحصیلی‌، در یکی‌ از پنج‌گروه‌ آزمایشی‌ 1 (علوم‌ ریاضی‌ و فنی)‌، 2 (علوم‌ تجربی)‌، 3 (علوم‌ انسانی)‌، 4 هنر و یا 5 (زبان‌های خارجی)‌ ثبت‌نام‌ و در آزمون‌ مربوط برابر ضوابط شرکت‌ نماید.
تبصره 1- داوطلبان‌ هر یک‌ از گروه‌های‌ آزمایشی‌ 1 ، 2 ، 3، 4 و یا 5 در صورت‌ تمایل‌ به‌ شرکت‌ در گزینش‌ رشته‌های‌ تحصیلی‌ دانشگاه پیام‌‌نور (آموزش ‌از راه ‌دور) و مؤسسات آموزش عالی غیرانتفاعی ـ غیردولتی می‌توانند ضمن‌ علامتگذاری‌ در قسمت‌ مربوط در تقاضانامه‌ ثبت‌نام‌، متقاضی‌ شرکت‌ در گزینش‌ این مراکز آموزشی شوند. ضوابط و شرایط تحصیل‌ و رشته‌های‌ تحصیلی‌ این مراکز در دفترچه راهنما ‌درج‌ شده‌ است.
تبصره ‌2- داوطلبان ‌هر یک‌ از گروه‌های‌ آزمایشی‌1 (علوم ‌ریاضی‌ و فنی‌)، 2 (علوم‌ تجربی‌)، 3 (علوم‌ انسانی‌) و 5 (زبان‌های خارجی‌) در صورت‌ تمایل‌ به‌ انتخاب‌ ‌رشته‌های‌تحصیلی‌ گروه‌آزمایشی‌ 4 (هنر)، می‌توانند ضمن‌ علامتگذاری‌ بند 45 در قسمت دوم (اطلاعات آزمونی)‌ تقاضانامه‌ ثبت‌نام اینترنتی، متقاضی‌ انتخاب‌ رشته‌های‌ تحصیلی‌گروه‌ آزمایشی‌ هنر نیزشوند. لازم ‌به‌ ذکر است‌ که‌ این‌ دسته‌ از داوطلبان‌ علاوه‌ بر شرکت‌ در آزمون‌ عمومی‌ و اختصاصی‌ گروه‌ آزمایشی‌ انتخابی‌ (یکی‌ ازگروه‌های‌ آزمایشی‌ 1، 2، 3 و یا 5) باید در آزمون‌ عمومی‌ و اختصاصی‌ گروه‌ آزمایشی‌ هنر به‌ منظور انتخاب‌ رشته‌های‌ گروه‌ آزمایشی‌ هنر نیز شرکت‌ کنند.
تبصره 3- داوطلبان‌ هریک‌ از گروه‌های‌ آزمایشی‌1، 2، 3 و یا 4 در صورت‌ تمایل‌ برای‌ شرکت‌ در گروه‌ آزمایشی‌ زبان‌های خارجی‌ (گروه‌ 5)، می‌توانند ضمن علامتگذاری‌ بند 46 در قسمت دوم (اطلاعات آزمونی)‌ تقاضانامه‌ ثبت‌نام اینترنتی‌، متقاضی‌ شرکت‌ در گروه‌ آزمایشی‌ زبان‌های خارجی‌(گروه‌ 5) به‌ منظور انتخاب‌ رشته‌های‌ تحصیلی‌ زبان‌های خارجی‌ شوند. لازم‌ به‌ توضیح‌ است‌ که‌ این دسته‌ از داوطلبان‌ لازم‌ است‌ علاوه‌ بر شرکت‌ در آزمون‌ عمومی‌ و اختصاصی‌ گروه‌ آزمایشی‌ اصلی‌ خود (یکی‌ از گروه‌های‌ آزمایشی‌ 1، 2، 3 و یا 4) در آزمون‌ مربوط به‌ گروه‌ آزمایشی‌ 5 (گروه‌ آزمایشی‌ زبان‌های خارجی‌) نیز شرکت‌ نمایند.
تبصره ‌4- داوطلبان‌ هریک‌ از گروه‌های‌ آزمایشی‌ 1، 2 و 3 در صورت‌ علاقه‌مندی‌ به شرکت‌ در گزینش‌ رشته‌های‌ تحصیلی‌ دانشگاه‌ امام‌ صادق‌(ع‌)،‌ دانشگاه امام حسین(ع) و دانشکده علوم قضایی و خدمات اداری می‌توانند با توجه‌ به‌ ضوابط و شرایط تحصیل‌ در مؤسسات ذیربط که‌ در صفحات‌ 40 تا 42 دفترچه‌ راهنما درج‌ شده‌ است‌ در آزمون‌ سراسری‌ سال‌ 1389 ثبت‌نام‌ و شرکت‌ نمایند و فرم‌ درخواست‌ شرکت‌ در گزینش‌ دانشگاه‌های‌ مذکور را که‌ در سایت اینترنتی سازمان سنجش درج‌ شده‌ است، تکمیل‌ و حداکثر تا پایان بهمن ماه 1388 به‌ آدرس‌ مؤسسات ذیربط ارسال نمایند.
در فرم تقاضانامه‌ ثبت‌نام‌ اینترنتی به‌ کلماتی‌ مانند کد عنوان دیپلم‌، کد بخش‌، نام‌ و شماره‌ منطقه‌ یا ناحیه‌ آموزش‌ و پرورش‌، محل‌ اخذ مدرک‌ پیش‌دانشگاهی‌ و مدارک‌ تحصیلی‌ سال‌ سوم دبیرستان و یا سال دوم دبیرستان اشاره‌ شده‌ است‌، داوطلب‌ باید قبل‌ از اقدام‌ به ‌تکمیل‌ فرم‌ تقاضانامه‌ ثبت‌نام‌ اینترنتی مفاهیم‌ این‌ کلمات‌ را کاملاً بداند.
الف‌) کد رشته‌ تحصیلی‌ متوسطه‌: در جدول‌ شماره‌ 10 ‌ دفترچه‌ راهنما نام‌ انواع‌ دیپلم‌ها که‌ قابل‌ پذیرش است‌ درج‌ شده ‌است‌ و در مقابل‌ هر کدام‌ یک‌ شماره‌ دو رقمی‌ نوشته‌ شده‌ که‌ در واقع‌ «کد رشته‌ تحصیلی‌ متوسطه‌» است‌ و برای‌ احتراز از پیش‌ آمدن‌ اشتباه‌ در شناخت‌ عناوین‌ دیپلم‌ها به کار رفته‌ است‌. داوطلب‌ برای‌ درج‌ نوع‌ دیپلم‌ خود (کدرشته ‌تحصیلی ‌متوسطه‌) در تقاضانامه‌ ثبت‌نام‌، باید با مراجعه‌ به‌ جدول‌ شماره‌ 10  دفترچه‌ راهنما، عنوان‌ کامل‌ دیپلم‌ خود و کد آن را پیدا کرده‌ و با دقت‌ آن را در بند 34 قسمت دوم (اطلاعات آزمونی) تقاضانامه ثبت‌نام اینترنتی بنویسد.
ب) کد بخش‌: عیناً به‌ دلائل‌ ‌مندرج‌‌ در باره‌ کد دیپلم ‌‌(کد رشته‌ تحصیلی‌ متوسطه‌)، برای‌ هر بخش‌ نیز یک‌ شماره‌ 4 رقمی‌ که‌ در واقع‌ «کد بخش‌» است‌ در نظر گرفته‌ شده‌، که‌ در جدول‌ شماره‌ 7 دفترچه راهنما چاپ‌ شده‌ است‌. داوطلب‌ باید با توجه‌ به‌ بخش‌ محل‌ تولد در شناسنامه‌، بخش‌ محل‌ تحصیل‌ سال‌ دوم دبیرستان، بخش محل تحصیل سال سوم دبیرستان و بخش محل تحصیل‌ سال ‌آخر متوسطه‌ (دیپلم‌ نظام‌ قدیم‌ یا دوره‌ پیش‌دانشگاهی‌) خود، بندهای 15، 31، 32 و 33 تقاضانامه ثبت‌نام اینترنتی آزمون‌ سراسری‌ سال‌  1389 را  تکمیل‌ و کدهای‌ مربوطه‌ را با اقتباس‌ دقیق‌ از جدول‌ شماره 7  ‌ دفترچه‌ راهنما، در مقابل‌ هر یک‌ از بندهای مذکور درج‌ نماید.
ج‌) کد مناطق‌ یا نواحی ‌آموزش‌ و پرورش ‌محل ‌اخذ دیپلم‌: داوطلبان با توجه به منطقه یا ناحیه آموزش و پرورش محل اخذ دیپلم، کد مربوط را که عددی 4 رقمی است از جدول شماره 11 مندرج در صفحات 31 تا 33  دفترچه راهنما اقتباس و در بند 40 قسمت دوم (اطلاعات آزمونی) تقاضانامه ثبت‌نامی درج نمایند. لازم به ذکر است این کد، در کارنامه فارغ‌التحصیلی در کادر بالای برگ کارنامه، مقابل منطقه/ناحیه نیز درج شده است.
تذکر درخصوص مشاهده و ویرایش اطلاعات ثبت نامی :
برای حصول اطمینان داوطلبان از صحت اطلاعات ثبت نامی ، از تاریخ 8/10/88 لغایت 12/10/88 اطلاعات ثبت نامی داوطلبان بر روی سایت سازمان سنجش آموزش کشور به نشانی www.sanjesh.org قرارداده‌ خواهد شد. داوطلبان ملزم هستند در تاریخهای یاد شده برای مشاهده و کنترل اطلاعات ثبت نامی خود اقدام نمایند . برای داوطلبان در این مرحله امکان ویرایش اطلاعات ثبت نامی نیز در نظر گرفته خواهد شد.
آزمون‌های‌ عمومی‌ و اختصاصی و جدول زیرگروه‌‌ها‌
آزمون‌ عمومی‌
 ـ آزمون ‌عمومی ‌برای‌ داوطلبان‌ نظام‌ جدید و نظام‌ قدیم‌ آموزش‌ متوسطه‌ به‌ منظور تشخیص‌ میزان ‌آمادگی ‌داوطلبان ‌در زمینه‌ دروس‌ عمومی‌ و در حدود اطلاعات‌ علمی‌ کتب‌ نظام‌ جدید آموزش‌ متوسطه‌ سالی واحدی مشخص‌ شده‌ می‌باشد. مواد آزمون‌ عمومی‌ و ضرایب‌ آن‌ و همچنین‌ کتب‌ منابع‌ سؤال‌ در هر یک‌ از دروس‌ برای‌ کلیه‌ داوطلبان‌ اعم‌ از داوطلبان‌ نظام‌ جدید (ترمی‌ واحدی‌ و یا سالی‌ واحدی‌) و نظام‌ قدیم‌ آموزش ‌متوسطه‌ برای کلیه گروه‌های آزمایشی به‌ شرح‌ جدول‌ ذیل می‌باشد.

جدول‌ شماره‌ 1   

مواد آزمون‌ عمومی‌ و ضرایب‌ آن

 

آزمون

‌ضریب‌

کتب‌ منابع‌ طرح‌ سؤال‌

زبان‌ و ادبیات‌ فارسی

‌4

دوره‌ پیش‌دانشگاهی‌ و سال‌های‌ سوم‌ و دوم‌ دبیرستان‌ نظام‌ جدید سالی واحدی آموزش متوسطه.

زبان‌ عربی

‌2

سال‌های‌ سوم‌ و دوم‌ دبیرستان نظام‌ جدید سالی واحدی آموزش متوسطه.

فرهنگ‌ و معارف‌ اسلامی‌ *

3

دوره ‌پیش‌دانشگاهی‌ و سال‌های‌ سوم‌ و دوم‌ دبیرستان‌ نظام‌ جدید سالی واحدی آموزش متوسطه.

زبان‌خارجی ‌(انگلیسی‌، آلمانی‌،
فرانسه‌، روسی‌، ایتالیایی‌)

2

دوره‌ پیش‌دانشگاهی‌ و سال‌ سوم‌ دبیرستان نظام جدید سالی واحدی آموزش متوسطه.

* چنانچه داوطلبان اقلیت‌های مذهبی (کلیمی، زرتشتی، مسیحی)، بخواهند به سؤالات معارف غیراسلام پاسخ دهند، ضمن علامتگذاری در بند 9 قسمت اول (اطلاعات فردی) تقاضانامه ثبت‌نام اینترنتی باید به سؤالات اقلیت‌های‌ دینی‌ که از مشترکات‌ همه‌ ادیان‌ رسمی‌ و اعتقاد دینی‌ آنها که‌ در دوران‌ تحصیل‌ آموزش‌ می‌بینند، بر حسب مورد پاسخ دهند.
آزمون‌ اختصاصی‌
آزمون‌ اختصاصی‌ برای‌ داوطلبان‌ نظام‌ جدید (اعم از سالی واحدی و یا ترمی ‌واحدی) و نظام‌ قدیم‌ آموزش‌ متوسطه‌ به‌ منظور تعیین‌ میزان ‌آشنایی‌ علمی‌ آنان‌ با پایه‌های‌ اساسی‌ و اصولی‌ رشته‌های‌ موجود در هر گروه‌ آزمایشی‌ و در حدود اطلاعات علمی کتب نظام جدید آموزش متوسطه سالی ـ واحدی برگزار می‌گردد.
مواد آزمون‌ اختصاصی‌ و ضرایب‌ هر یک‌ از دروس ‌امتحانی‌ گروه‌های‌ آزمایشی‌ 1، 2، 3، 4 و 5 در شرایط اختصاصی‌ هر گروه‌ به‌ ترتیب‌ در بخش منابع آزمون‌های اختصاصی در صفحات 8 و 9 ‌ دفترچه‌ راهنما درج‌ شده‌ است‌.
تذکرمهم: فهرست‌ کتب‌ مأخذ سؤالات‌ اختصاصی‌ در نشریه‌ پیک‌ سنجش‌ (نشریه‌ خبری‌ و اطلاع ‌رسانی‌ سازمان‌ سنجش‌ آموزش‌ کشور) برای‌ اطلاع‌ بیشتر داوطلبان‌ چاپ‌ شده ‌است.
امتحانات : آزمون سراسری سال 1389 برای داوطلبان گروههای آزمایشی پنج گانه در صبح و بعداز ظهر روزهای پنج شنبه 10/4/89 ، جمعه 11/4/89 و صبح شنبه 12/4/89 به طور همزمان در حوزه های سراسر کشور برگزار خواهد شد.
منابع آزمون‌های اختصاصی گروه‌های آزمایشی
1- گروه‌ آزمایشی‌ علوم‌ ریاضی‌ و فنی‌
الف) از کلیه‌ شرکت‌کنندگان‌ فارغ‌التحصیل‌ و دانش‌آموزان‌  دوره‌ پیش‌دانشگاهی‌ نظام‌ جدید آموزش‌ متوسطه‌ و همچنین‌ کلیه‌ فارغ‌التحصیلان‌ نظام‌ قدیم‌ آموزش‌ متوسطه‌ این‌ گروه‌ آزمایشی‌ دروس‌ ریاضیات‌، فیزیک‌ و شیمی‌ در حدود اطلاعات‌ علمی‌ کتب‌ دوره‌ پیش‌دانشگاهی‌ و سال‌های‌ سوم‌ و دوم‌ دبیرستان‌ رشته‌ ریاضی ‌فیزیک‌ نظام‌ جدید سالی‌ واحدی‌ آموزش‌ متوسطه‌ امتحان‌ بعمل‌ خواهد آمد.
تبصره‌- علاوه ‌بر دروس‌ فوق‌، در درس‌ فیزیک‌ از کتاب‌ فیزیک‌ 1 و آزمایشگاه‌ سالی‌ واحدی‌ نیز سؤال‌ طرح‌ خواهد شد.
ب‌) رشته‌های‌ تحصیلی‌ گروه آزمایشی‌ علوم‌ ریاضی‌ و فنی‌ در جدول‌ شماره‌ 2‌ دفترچه‌ راهنما درج‌ شده‌ است‌.
2- گروه‌ آزمایشی‌ علوم‌ تجربی‌
الف‌) از کلیه‌ شرکت‌کنندگان‌ فارغ‌التحصیل‌ و دانش‌آموزان‌ دوره‌ پیش‌دانشگاهی‌ نظام‌ جدید آموزش‌ متوسطه‌ و همچنین‌ کلیه ‌فارغ‌التحصیلان‌ نظام‌ قدیم‌ آموزش‌ متوسطه‌ این‌ گروه‌ آزمایشی‌ دروس‌ زمین‌ شناسی‌، ریاضیات‌، زیست‌ شناسی‌، فیزیک‌ و شیمی‌ در حدود اطلاعات‌ علمی‌ کتب‌ دوره‌ پیش‌دانشگاهی‌ و سال‌های‌ سوم‌ و دوم‌ دبیرستان‌ رشته‌ علوم‌ تجربی‌ نظام‌ جدید سالی‌ واحدی‌ آموزش‌ متوسطه‌ امتحان‌ بعمل‌ خواهد آمد.
تبصره‌1- سؤالات‌ درس‌ زمین‌شناسی‌ منحصراً  از کتب‌ دوره‌ پیش‌دانشگاهی‌ و سال‌ سوم‌ طرح‌ خواهد شد.
تبصره‌2-  علاوه‌ بر دروس‌ فوق‌، در درس‌ فیزیک‌ از کتاب‌ فیزیک‌ 1 و آزمایشگاه‌ سالی‌ واحدی‌ نیز سؤال‌ طرح‌ خواهد شد.
ب‌) منحصراً برای‌ دارندگان‌ دیپلم بهیاری (ردیف‌ 15 جدول‌ شماره‌ 10 دفترچه راهنما) که به حرفه بهیاری نیز اشتغال دارند، برای استفاده از سهمیه بهیاران در رشته پرستاری، درس‌ بهیاری شامل دروس مراقبت‌های بهیاری (دستگاه گوارش، دستگاه عضلانی، اسکلتی، پوست، دستگاه تولیدمثل، دستگاه ادراری، بیماری‌های گوش و حلق و بینی و چشم، دستگاه قلب و عروق و خون و دستگاه تنفس)، تغذیه و رژیم‌های درمانی، زیست‌شناسی اختصاصی، بهداشت روانی، بهداشت عمومی، اخلاق و مقررات بهیاری و فن بهیاری (دستورالعمل مقدماتی)، علاوه بر دروس‌ اختصاصی‌ فوق‌ پیش‌بینی‌ شده‌ است‌.
ج‌) رشته‌های‌ تحصیلی‌ گروه‌ آزمایشی‌ علوم‌ تجربی‌ در جدول‌ شماره‌ 3 ‌ دفترچه‌ راهنما درج‌ شده‌ است‌.
3- گروه‌ آزمایشی‌ علوم‌ انسانی
الف‌) از کلیه‌ شرکت‌کنندگان‌ فارغ‌التحصیل‌ و دانش‌آموزان‌ دوره‌ پیش‌دانشگاهی‌ نظام‌ جدید آموزش‌ متوسطه‌ و همچنین‌ کلیه ‌فارغ‌التحصیلان‌ نظام‌ قدیم‌ آموزش‌ متوسطه‌ این‌ گروه‌ آزمایشی‌ دروس‌ ریاضیات‌، اقتصاد، زبان‌ وادبیات‌ فارسی‌، زبان‌ عربی‌، تاریخ‌ و جغرافیا، علوم‌ اجتماعی‌، فلسفه‌ و منطق‌ و همچنین‌ روانشناسی‌ در حدود اطلاعات علمی مشخص‌ شده‌ رشته‌ ادبیات‌ و علوم‌ انسانی‌ نظام‌ جدید سالی‌ واحدی‌ آموزش‌ متوسطه‌ به‌ شرح‌ تبصره‌ صفحه بعد، امتحان‌ بعمل‌ خواهد آمد.
تبصره‌- ریاضیات (کتب‌ پیش‌دانشگاهی‌ و سال‌های‌ سوم، دوم‌ و اول‌)، اقتصاد (کتب‌ سال‌ دوم‌)، زبان‌ و ادبیات‌ فارسی‌ (کتب‌ پیش‌دانشگاهی‌ و سال‌های سوم‌ و دوم‌)، زبان‌ عربی ‌(کتب‌ پیش‌دانشگاهی‌ و سال‌های‌ سوم‌ و دوم‌)، تاریخ‌ و جغرافیا (دوره‌ پیش‌دانشگاهی‌ و سال‌های‌ سوم‌ و دوم‌)، علوم‌ اجتماعی‌ (کتب‌ پیش‌دانشگاهی‌، سال‌های دوم و سوم‌)، فلسفه‌ و منطق‌ (فلسفه‌ براساس‌ کتب‌ پیش‌دانشگاهی‌ و سال‌ سوم‌ و منطق‌ براساس‌ کتب‌ سال‌ سوم‌) و روانشناسی‌ (کتب‌ سال‌ سوم‌).
ب‌) منحصراً برای‌ دانش‌آموزان‌ و دارندگان‌ مدرک‌ تحصیلی‌ پیش‌دانشگاهی‌ علوم‌ و معارف‌ اسلامی‌ (ردیف‌ 18 جدول‌ شماره‌ 10 دفترچه راهنما) درس‌ اصول‌، عقاید و فقه‌ در سطح‌ اطلاعات‌ علمی‌ دارندگان‌ گواهینامه‌ دوره‌ پیش‌دانشگاهی‌ رشته‌ مذکور، علاوه‌ بر دروس‌ اختصاصی‌ فوق‌ پیش‌بینی‌ شده‌ است‌.
ج ) رشته‌های‌ تحصیلی‌ گروه‌ آزمایشی‌ علوم‌ انسانی‌ در جدول‌ شماره‌ 4 ‌ دفترچه‌ راهنما درج‌ شده‌ است.
4- گروه‌ آزمایشی‌ هنر
الف‌) از کلیه‌ شرکت‌کنندگان‌ و دانش‌آموزان‌ دوره‌ پیش‌دانشگاهی‌ نظام‌ جدید و همچنین‌ کلیه‌ فارغ‌التحصیلان‌ نظام‌ قدیم ‌آموزش‌ متوسطه‌ این‌ گروه‌ آزمایشی‌ بر اساس‌ اطلاعات‌ و درک‌ عمومی‌ هنر برای‌ شناسایی‌ استعداد و توانائی‌های‌ هنری‌ امتحان‌ بعمل‌ خواهد آمد.
تبصره‌- آن‌ دسته ‌از داوطلبان‌ گروه‌های‌ آزمایشی‌ 1 یا 2 یا 3 و یا 5 که‌ علاقه‌مند به‌ انتخاب‌ رشته‌های‌ تحصیلی‌ گروه‌ آزمایشی‌ هنر نیز باشند، باید علاقه‌مندی‌ خود را به‌ شرکت‌ در گروه‌ آزمایشی‌ هنر با علامتگذاری‌ بند 45 در قسمت دوم (اطلاعات آزمونی) تقاضانامه‌ ثبت‌نام اینترنتی مشخص‌ و درآزمون‌ عمومی‌ و اختصاصی‌ گروه‌ آزمایشی‌ مذکور نیز شرکت‌ نمایند.
ب‌) از شرکت‌کنندگان ‌‌اعم ‌‌از داوطلبان ‌‌نظام‌‌ جدید‌ و نظام‌ قدیم‌ آموزش‌ متوسطه‌ این‌ گروه‌ آزمایشی‌ بر اساس‌ اطلاعات‌ و درک‌ عمومی‌ هنر برای‌ شناسایی ‌استعداد و توانایی‌های‌ هنری‌، آزمون‌های ‌درک ‌عمومی ‌هنر، درک‌ عمومی ‌ریاضی‌- فیزیک‌، ترسیم‌ فنی‌، خلاقیت‌ تصویری‌ و تجسمی‌، خلاقیت‌ نمایشی، خلاقیت‌ موسیقی‌ و خواص‌ مواد امتحان‌ بعمل‌ خواهد آمد.
ج‌ ) بخشی از سؤال‌های‌ تخصصی‌ گروه‌ آزمایشی‌ هنر از کتاب‌ کارگاه‌ هنر 1 (کد594)، کارگاه‌ هنر 2 (کد 1/594)، سیر هنر در تاریخ‌ 1
(کد 3/594)، سیر هنر در تاریخ‌ 2 (کد 8/594)، هنر و ادب‌ فارسی ‌(کد 4/594)، انسان‌، فضا، طراحی ‌(کد 7/594)، آشنایی‌ با میراث‌ هنری‌ و فرهنگی‌ ایران ‌(کد 6/594)، مبانی‌ هنرهای‌ ‌تجسمی‌‌ (کد 21/358)، تاریخ‌ هنر ایران ‌(کد 5/356)، تاریخ‌ هنر جهان (کد 7/470)، علم‌ مناظر و مرایا (کد 1/489)، مبانی ‌تصویرسازی ‌(کد 2/495)،  طراحی‌ 1 و 2 (کدهای‌ 92/359 و 9/489)، خوشنویسی ‌(کدهای‌ 1/467 و 89/359)، آشنایی‌ با بناهای‌ تاریخی‌ (کد 6/492)، خط در گرافیک‌ (کد 6/491)، ترسیم‌ فنی‌ و نقشه‌کشی‌ (کد 78/359)، آشنایی‌ با موسیقی و آشنایی‌ با هنرهای‌ نمایشی طراحی‌ خواهد شد.  
د ) رشته‌های‌ تحصیلی‌ گروه‌ آزمایشی‌ هنر در جدول‌ شماره‌ 5 ‌ دفترچه‌ راهنما درج‌ شده‌ است.
5- گروه‌ آزمایشی‌ زبان‌های خارجی‌
الف) کلیه‌ شرکت‌کنندگان‌ و علاقه‌مندان‌ به‌ انتخاب‌ رشته‌های‌ تحصیلی‌ گروه‌ آزمایشی‌ زبان‌های خارجی‌ مانند دیگر گروه‌های‌ آزمایشی‌ باید لزوماً در این‌ گروه‌ آزمایشی‌ ثبت‌نام‌ و در آزمون عمومی و اختصاصی آن شرکت‌ نمایند.
ب‌) آن‌ دسته‌ از داوطلبان‌ گروه‌های‌ آزمایشی‌ 1، 2، 3 و 4 که‌ علاقه‌مند به‌ انتخاب‌ رشته‌های‌ تحصیلی‌ گروه‌ آزمایشی‌ 5 (رشته‌های‌ زبان‌های خارجی‌) نیز باشند، باید علاقه‌مندی‌ خود را به‌ شرکت‌ در گروه‌ آزمایشی‌ زبان‌های خارجی (گروه آزمایشی 5)، با علامتگذاری‌ بند 46 در قسمت دوم (اطلاعات آزمونی) تقاضانامه‌ ثبت‌نام‌ اینترنتی، مشخص‌ نموده‌ و در آزمون‌ عمومی‌ و اختصاصی‌ گروه‌ آزمایشی‌ ذیربط شرکت‌ نمایند.
ج‌ ) از شرکت‌کنندگان‌، اعم‌ از داوطلبان‌ نظام‌ جدید و نظام‌ قدیم‌ آموزش‌ متوسطه‌ این‌ گروه‌ آزمایشی‌ که‌ زبان‌ خارجی‌ امتحانی‌ آنان‌ انگلیسی‌، آلمانی‌ و یا فرانسه‌ می‌باشد از درس‌ زبان‌ خارجی‌ تخصصی‌ (با ضریب‌ 4) امتحان‌ بعمل‌ خواهد آمد.
د ) رشته‌های‌ تحصیلی‌ گروه‌ آزمایشی‌ زبان‌های خارجی در جدول‌ شماره‌ 6   دفترچه‌ راهنما درج‌ شده‌ است‌.
سهمیه‌ها
هر داوطلب‌ می‌تواند بر اساس‌ شرایط خود، متقاضی یکی‌ از سهمیه‌های‌ مصوب مندرج‌ در بندهای‌ ذیل شود.
* سهمیه‌ مناطق:
شرکت‌کنندگان‌ در آزمون‌ سراسری‌ سال‌ جاری‌ بر اساس‌ بخش‌ محل‌ اخذ مدرک‌ تحصیلی‌ سه‌ سال‌ آخر دوره‌ متوسطه‌ جزو یکی‌ ازسهمیه‌های‌ مناطق‌  1، 2 و یا 3 محسوب‌ می‌گردند. داوطلبان‌ متقاضی‌ سهمیه‌ مناطق‌ باید قسمت مربوط در بند 10 قسمت اول (اطلاعات فردی) فرم تقاضانامه‌ ثبت‌نام اینترنتی را علامتگذاری‌ نمایند.
تبصره‌1- بر اساس‌ مصوبه‌ سی‌ و پنجمین‌ جلسه‌ کمیته‌ مطالعه‌ و برنامه‌ریزی‌ کنکور سراسری‌ دانشگاه‌ها و مؤسسات‌ آموزش‌ عالی‌، فارغ‌التحصیلان‌ و دانش‌آموزان‌ دوره‌ پیش‌دانشگاهی‌ بر اساس‌ بخش‌ محل‌ اخذ مدرک‌ تحصیلی‌ دوره‌ پیش‌دانشگاهی‌ و دو سال‌ آخر دبیرستان‌ و یا هنرستان‌ (سال‌ دوم‌ و سوم‌ دبیرستان‌ یا هنرستان‌های فنی و حرفه‌ای و یا کار و دانش‌) جزو یکی‌ از سهمیه‌های‌ مناطق‌ 1، 2 و یا 3 محسوب‌ می‌شوند.
تبصره‌2- فارغ‌التحصیلان دوره‌های کاردانی پیوسته‌ آموزشکده‌های‌ فنی‌ و حرفه‌ای‌ وزارت‌ آموزش‌ و پرورش‌ در آزمون‌ سراسری‌ سال‌ 1389 بر اساس‌ بخش‌ محل‌ اخذ مدرک‌ تحصیلی‌ سه‌ سال‌ آخر دوره‌ دبیرستان‌ و یا هنرستان‌ (سال‌ اول‌، دوم‌ و سوم‌ دبیرستان‌ و یا هنرستان‌)، که تحصیل نموده‌اند جزو یکی‌ ازسهمیه‌های‌ مناطق‌ 1، 2 و یا 3 محسوب‌ می‌شوند.
* سهمیه‌‌ شاهد و ایثارگر:
هر یک‌ از داوطلبان ‌متقاضی‌ سهمیه شاهد و ایثارگر می‌توانند بر اساس‌ شرایط خود ‌در بندهای‌ «الف‌» تا «ب» ذیل‌‌، متقاضی‌ استفاده از سهمیه‌ شوند.
الف‌) رزمندگانی که بر اساس ماده 1 و تبصره‌های چهارگانه ماده مذکور در آیین‌نامه اجرایی قانون ایجاد تسهیلات برای‌ ورود رزمندگان و جهادگران داوطلب‌ بسیجی ‌به دانشگاه‌ها و مؤسسات‌ آموزش‌ عالی‌ از تاریخ‌ 31/6/1359 لغایت‌ 31/6/1367 حداقل‌ شش‌ (6) ماه‌ متوالی‌ یا متناوب‌ داوطلبانه‌ در مناطق‌ عملیاتی ‌جبهه‌های‌ نبرد حق‌ علیه‌ باطل‌ حضور داشته‌اند، لازم‌ است‌ ضمن مراجعه به ارگان ذیربط (سپاه پاسداران انقلاب اسلامی یا وزارت جهاد کشاورزی) نسبت به تکمیل فرم مخصوص استفاده از سهمیه رزمندگان اقدام نمایند تا آمار و اطلاعات آنان بعد از زمان ثبت‌نام توسط ستاد مشترک سپاه پاسداران (نیروی مقاومت بسیج) و یا وزارت جهاد کشاورزی مورد تائید نهائی قرار گیرد.

تذکرمهم: داوطلبان متقاضی استفاده از سهمیه رزمندگان ارگان سپاه پاسداران انقلاب اسلامی لازم است پس از تکمیل فرم مخصوص استفاده از سهمیه رزمندگان، نسبت به دریافت کد رهگیری 12 رقمی از واحد مربوطه اقدام و آن را در زمان ثبت‌نام در محلی که در تقاضانامه ثبت‌نام اینترنتی در نظر گرفته شده است، درج نمایند.

تبصره ‌1- مناطق‌ عملیاتی‌ بر اساس‌ مصوبات‌ شورای‌ عالی‌ دفاع‌ تعیین‌ می‌شود.
تبصره ‌2- مدت‌ حضور یا خدمت‌ در جبهه‌ سربازان‌ و پاسداران‌ وظیفه‌ و همچنین‌ تعهدات‌ و مأموریت‌های‌ خدمتی‌ پرسنل‌ وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و ارگان‌های‌ نظامی‌ در جبهه‌ و نیز طرح‌ 6 ماهه‌ دانشجویان‌ دانشگاه‌ها و مؤسسات‌ آموزش‌ عالی‌، حضور داوطلبانه‌ تلقی‌ نمی‌شود.
تبصره 3- بسیجیان فعال و عادی پایگاه‌های مقاومت بسیج، مشمول استفاده از سهمیه رزمندگان نمی‌شوند.
تبصره 4- فرزندان و همسران رزمندگان (داوطلبانی که پدر و یا مادر آنان فقط دارای مدت حضور در جبهه می‌باشند) مشمول استفاده از سهمیه رزمندگان نمی‌باشند.  
ب‌) جانبازان‌ 25 تا 69%‌، فرزند و همسر جانبازان 50% و بالاتر، آزادگان‌ و فرزندان‌ و همسران‌ آنان‌ و همچنین‌ فرزندان ‌و همسران‌ شهدا، مفقودین‌ و اسرا و جانبازان 70% و بالاتر و خانواده شهدا (خواهر، برادر، پدر و مادر شهید) ‌برای ‌استفاده‌ از سهمیه مربوط باید بر اساس‌ ضوابط مندرج‌ در بند ذیل‌ اقدام‌ کنند.
- این قبیل داوطلبان بایستی ضمن مراجعه به سایت اینترنتی ایثار به نشانی:  www.isaar.ir با درج کد ملی و کد ایثارگری و اطلاعات لازم در لینک مربوط کد 12 رقمی رهگیری دریافت دارند و آن را در بند 13 قسمت اول (اطلاعات فردی) فرم تقاضانامه ثبت‌نام اینترنتی درج نمایند. پس از آن ضمن مراجعه مجدد به سایت ایثار، در قسمت پیگیری سهمیه از وضعیت تأیید و یا عدم تأیید سهمیه خود مطلع شوند و در صورت هرگونه مشکل با شماره تلفن‌های مندرج در سایت ایثار (سامانه تأیید سهمیه) تماس حاصل نمایند.
تبصره: کد رهگیری 12 رقمی ارگان‌های استفاده‌کننده از سهمیه شاهد و رزمندگان برای هر آزمون و هر سال متفاوت است. لذا داوطلبان می‌بایست برای هر آزمون، کد رهگیری جدید از ارگان ذیربط دریافت دارند.
تذکرمهم: جانبازان با درصد جانبازی حداقل 25% و آزادگان در صورت دارا بودن مدت حضور در جبهه، ضمن درج کد رهگیری دریافتی از سایت ایثار در بند 13 تقاضانامه ثبت‌نام اینترنتی، به ارگان ذیربط (سپاه پاسداران انقلاب اسلامی یا وزارت جهاد کشاورزی) مراجعه و با ارائه کارت جانبازی و یا آزادگی، فرم مخصوص استفاده از مدت حضور در جبهه را تکمیل نمایند تا آمار و اطلاعات آنان بعد از زمان ثبت‌نام، توسط ستاد مشترک سپاه پاسداران (نیروی مقاومت بسیج) و یا وزارت جهاد کشاورزی مورد تائید نهائی قرار گیرند و در گزینش نهائی به مدت جبهه معادل شده با درصد جانبازی و یا مدت اسارت اضافه گردد. ضمناً این قبیل داوطلبان نیازی به دریافت کد 12 رقمی رهگیری از سپاه پاسداران را ندارند.
تبصره 1- داوطلبان استفاده کننده از سهمیه شاهد و رزمندگان، در صورت عدم تأیید سهمیه به واحدهای تابعه شهرستان محل تشکیل پرونده ذیربط مراجعه نمایند.
تبصره 2- آن‌ دسته‌ از داوطلبانی‌ که‌ با استفاده از سهمیه شاهد و ایثارگر، یک بار در رشته‌های تحصیلی دوره‌های روزانه آزمون سراسری (برای پذیرفته شدگان رزمنده از سال 1368 به بعد و برای پذیرفته‌شدگان سهمیه شاهد از سال 1376 به بعد) پذیرفته شده‌اند، اعم از اینکه از رشته قبولی انصراف داده و یا در رشته قبولی ثبت‌نام کرده و یا نکرده باشند، حق استفاده مجدد از سهمیه مذکور را در آزمون سراسری نخواهند داشت.
* تذکر مهم: بر اساس مصوبه پنجاه و چهارمین جلسه کمیته مطالعه و برنامه‌ریزی کنکور، آن دسته از داوطلبان سنوات قبل (از زمان تصویب سال 1387 به قبل)  که با استفاده از سهمیه‌های شاهد و ایثارگر در ردیف پذیرفته‌شدگان رشته‌های تحصیلی دوره‌های شبانه و نیمه‌حضوری دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی، دانشگاه پیام‌نور، مؤسسات آموزش عالی غیردولتی ـ غیرانتفاعی و یا دوره‌های مجازی (به جز دوره‌های روزانه در دانشگاه‌های دولتی) قرار گرفته‌اند، در صورت انصراف از رشته قبولی خود فقط یک بار، مجاز به استفاده مجدد از سهمیه‌های مربوط در آزمون سراسری خواهند بود.
توضیح: فرزندان و همسران جانبازان 25 تا 49% پس از شرکت در آزمون، در صورتیکه مجاز به انتخاب رشته شوند، پس از دریافت کارنامه اولیه می‌توانند با مراجعه به سایت ایثار به نشانی: www.isaar.ir با درج کد ملی و کد ایثارگری پدر یا مادر و یا همسر (حسب مورد) کد رهگیری 12 رقمی دریافت دارند و آن را در محلی که در فرم انتخاب رشته در نظر گرفته خواهد شد، درج نمایند.
* سهمیه آموزگاران‌:
- آموزگاران‌ دیپلمه‌ رسمی‌ (قطعی‌ ـ آزمایشی) و یا پیمانی که‌ حداقل سه سال در مناطقی که آموزش و پرورش تعیین ‌نموده است، خدمت کرده باشند و در حال‌ حاضر نیز شاغل‌ باشند، می‌توانند برای استفاده از سهمیه رشته‌ تحصیلی راهنمایی و مشاوره دانشگاه‌ها و مؤسسات‌ آموزش‌ عالی‌ با دریافت فرم مخصوص از نواحی‌ و یا مناطق‌ آموزش‌ و پرورش‌ (مطابق فرم شماره 3 مندرج در صفحه 43  دفترچه راهنما) و نگهداری آن نزد خود از سهمیه مزبور استفاده نمایند. لازم به ذکر است که پذیرفته‌شدگان رشته تحصیلی راهنمایی و مشاوره با سهمیه آموزگاران، بورسیه وزارت آموزش و پرورش نمی‌باشند.
تبصره‌- داوطلبانی‌ که‌ با توجه‌ به‌ ضوابط علاقه‌مند به‌ استفاده‌ از سهمیه آموزگاران‌ در رشته‌ راهنمایی و مشاوره‌ باشند، لازم‌ است‌ علاوه‌ بر انتخاب یکی‌ از سهمیه‌‌ها، برحسب‌ مورد وضعیت‌ خود را با علامتگذاری‌ قسمت مربوط در بند 18 در قسمت اول (اطلاعات فردی) فرم تقاضانامه ثبت‌نام اینترنتی مربوط تعیین‌ نمایند و مدارک‌ لازم‌ را نیز تهیه کنند تا از اولویت‌ اختصاص‌ داده‌ شده‌ برای‌ رشته‌ ذیربط استفاده‌ نمایند.
* سهمیه‌ بهیاران‌:
- بهیاران‌ دارنده‌ دیپلم‌ نظام قدیم و یا نظام جدید (کارودانش) مورد تأیید وزارت‌ آموزش‌ و پرورش‌ که‌ به‌ حرفه‌ بهیاری‌ اشتغال‌ دارند، می‌توانند با تهیه گواهی‌ لازم‌ از سازمان‌ متبوع‌ و نگهداری آن نزد خود منحصراً برای‌ ورود به‌ رشته‌ پرستاری‌ از سهمیه‌ بهیاران‌ استفاده‌ نمایند.
تبصره 1- دارا بودن مدرک پیش‌دانشگاهی برای دارندگان مدرک دیپلم بهیاری نظام جدید (کارودانش) و یا اشتغال به تحصیل در دوره پیش‌دانشگاهی به شرط فراغت از تحصیل تا تاریخ 31/6/1389 الزامی است.
تبصره‌ 2- داوطلبانی‌ که‌ با توجه‌ به‌ ضوابط علاقه‌مند به‌ استفاده‌ از سهمیه‌ بهیاران‌ در رشته‌ پرستاری باشند، لازم‌ است‌ علاوه‌ بر انتخاب یکی‌ از سهمیه‌‌ها، برحسب‌ مورد وضعیت‌ خود را با علامتگذاری‌ قسمت مربوط در بند 18 در قسمت اول (اطلاعات فردی) فرم تقاضانامه ثبت‌نام اینترنتی مربوط تعیین‌ نمایند و مدارک‌ لازم‌ را نیز تهیه کنند تا از اولویت‌ اختصاص‌ داده‌ شده‌ برای‌ رشته‌‌ ذیربط استفاده‌ نمایند.
داوطلبان درصورت لزوم می‌توانند سوال یا سوالات خود را در ساعات اداری با شماره تلفنهای 9-88923595.- 021 یا بخش پاسخگویی اینترنتی سازمان سنجش به نشانی www.sanjesh.org در میان بگذارند.


روابط عمومی سازمان سنجش آموزش کشور

+ عزیزاله کرامتی ; ٦:۱٥ ‎ب.ظ ; ۱۳۸۸/٩/۱۱
comment نظرات ()