مشاوره تحصیلی

به امید آینده ای بهتر برای کلیه جویندگان علم ودانش که در اینجا قرار است راههای موفقیت در تحصیل را بررسی کنیم.

عوامل موفقیت در تحصیل

بر کسی پوشیده نیست که  داشتن انگیزه بالا و اهداف واضح وروشن وبعد پشتکار

مهمترین عوامل موفقیت در تحصیل است اما سعی میکنم به مرور به هریک ازعوامل زیر

که می تواند د رموفقیت درتحصیل موثر باشد اشاراتی داشته باشم اما نظرات شما می تواند

راهگشا در این زمینه باشد.

  1. انگیزه بالا
  2. اهداف واضح و روشن
  3. مدیریت زمان
  4. روشهای مطالعه
  5. دقت و تمرکز
  6. آرامش
+ عزیزاله کرامتی ; ۸:٢٠ ‎ب.ظ ; ۱۳۸۸/٧/٦
comment نظرات ()