مشاوره تحصیلی

به امید آینده ای بهتر برای کلیه جویندگان علم ودانش که در اینجا قرار است راههای موفقیت در تحصیل را بررسی کنیم.

مدیریت زمان 3

این صفحه را چاپ کرده و آن را تکمیل کنید.

سه هدف عمده خود که بیشترین اهمیت را برایتان دارد را نوشته و بگویید که آیا آنها بلندمدت، میان مدت و یا فوری هستند.

  بلند مدت میان مدت همین حالا!
1.      
2.      
3.      

برای هرکدام از اهدافتان چند ساعت وقت در هفته اختصاص داده اید؟

1.
2.
3.

آیا میزان وقت اختصاص داده شما برای رسیدن به هر هدف با اولویت آنها همخوانی دارد؟

 

آیا می توانید ساعتهایی که به امور مختلف اختصاص داده اید را طوری تغییر دهید تا با اولویت اهدافتان سازگار شود؟

 

کجا بیشترین قابلیت انعطاف را دارید؟ روزهای کاری یا آخر هفته؟
آیا می توانید در یکی یا هر دوی آنها تغییراتی ایجاد کنید؟

 

آیا می توانید اهدافتان را تغییر دهید؟ چه اختیاراتی دارید؟

 

آیا می توانید هیچ یک از اهدافتان را تا زمان تعطیلی مدارس/دانشگاهها که فرصت بیشتری دارید به عقب بیندازید؟

 

فکر می کنید چگونه امتحانات و تکالیف بر روی برنامه زمانی شما تاثیر خواهند گذاشت؟
برای اینکه از عهده آنها برآیید چه تغییراتی می توانید انجام دهید؟

 
+ عزیزاله کرامتی ; ٦:۳٥ ‎ب.ظ ; ۱۳۸۸/٩/۱۱
comment نظرات ()