مشاوره تحصیلی

به امید آینده ای بهتر برای کلیه جویندگان علم ودانش که در اینجا قرار است راههای موفقیت در تحصیل را بررسی کنیم.

مدیرین زمان 4

این یک شمای کلی است، جزئیات زیادی در نظر گرفته نشده است)

 • یک نسخه از برنامه سال تحصیلی خود تهیه کنید.
   
 • یک تقویم از تاریخهای مهم ایجاد کنید.
  امتحانات، پروژه‌ها، امتحانات میان ترم و پایان ترم، تعطیلات، روزهای مطالعه و غیره.
   
 • روزهای مهم برای امور اجتماعی و خانوادگی خود را در آن مشخص کنید.
   
 • هر هفته یک برنامه روزانه که شامل امور روزانه و تاریخهای مهم آن هفته هستند ایجاد کنید.
   
 • این برنامه را در محل مطالعه خود قرار دهید.
  برای مراجعه و بازبینی و علامت زدن میزان پیشرفت.
   
 • هر شب برنامه روز بعد را بنویسید.
  کارهای فوری و تاریخهای مهم را بیاد داشته باشید.
   
 • هر روز صبح برنامه آن روز را مرور کنید.

 

+ عزیزاله کرامتی ; ٦:۳٧ ‎ب.ظ ; ۱۳۸۸/٩/۱۱
comment نظرات ()